Det Sociale Kollegium

Kollegierne i Rigensgade 21 udgøres af i alt 20 værelser på 12-31 kvm., med en lejepris på mellem 2400 og 3400 kr. om måneden.

Kollegierne bliver administreret fra Metodistkirkens Sociale Arbejde og bliver primært lejet ud til studerende, der har en vis tilknytning til Metodistkirken i Danmark, men andre kan også komme i betragtning.

Kollegierne er såkaldt Sociale Kollegier. Dette indbefatter, at man ved indflytning forpligter sig til at være en aktiv del af MSAs sociale arbejde. 

Alle beboere skal i gennemsnit deltage 1 time om ugen i det sociale arbejde i og omkring Rigensgade 21. Læs mere herom under  Cafe Den Varme Stue Bespisning Tirsdag og Torsdag og Sportslørdag.

Desuden indbefatter det fællesspisninger ca hver 14. dag bekostet og faciliteret af MSA.

Vi anbefaler ansøgerne at følge op på deres ansøgning med jævne mellemrum, dog mindst 1 gang årligt.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!