MSA er landsdækkende

Organisationen rækker i dag ud i andre byer end storbyen København, og er i en proces med at udvide sit geografiske område til at dække hele Danmark grundet synlige behov i andre byer.

Oplagt for MSA, har det været at samarbejde med flere byer, hvor der ligger Metodistkirker - så som i Nordjylland i Frederikshavn og Strandby. Aarhus, i region Midtjylland og i Syddanmark i både Vejle og Odense. I region Sjælland i Solrød og Rønne og fortsat i Hovedstaden. MSA er med andre ord repræsenteret i alle regioner, og i enkelte af dem i flere byer. Og der gøres tiltag som samler borgere/deltagere på tværs af regionerne. På sigt er målet at etablere lokalforeninger. 

Eksempler på indsater rundt i landet:
- Julehjælp og vinterhjælp samt uddelinger til påske.
- Lokale arrangemnter i forbindelse med fastelavn og i ferier.
- Sociale fællesspisninger.
- Støtte til børn og unges deltagelse i lejr og weekender.
- En gratis rådgivningstjeneste i Aarhus, der er tilgængelig hele året!